Komunikat

Sposoby kontaktu z pracownikami Spółki.

Odczyty wodomierzy - ważna informacja!

Informacja dot. odczytów wodomierzy Miasto Białogard i Połczyn-Zdrój.

UWAGA - zmiana godzin otwarcia KASY

Poniedziałek, wtorek i piątek - od 7:00 do 11:00 / Środa, czwartek - od godziny 11:00 do 14:00

Informacja

Montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych.

Taryfy 2018-2021

Dodano taryfy dla: Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Karlino, Miasta Białogard, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice

Zabezpieczenie Urządzeń Wodociągowych

Ważna informacja dot. zabezpieczenia urządzeń wodociągowych.

Woda bezpowrotnie zużyta

Informacja dotycząca warunków przyjęcia wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

PROW

Szybki kontakt

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
E-mail: sekretariat@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

Zarząd przyjmuje interesantów w
poniedziałki od 13:00 do 15:00

 

KRS 0000053791 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 141 175 000,00 zł.

NIP: 672-000-62-06


PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK Koszalin

57 1020 2791 0000 7102 0163 2710


Oferty Pracy

Umowy

Akcja STOP kradzieży

Awarie

Zgłaszanie awarii

iBOK

Jakość wody

Godziny przyjęć interesantów do działu Techniczno-Inwestycyjnego

pokój nr 103, tel. (94) 312-33-51,

tel. kom. 662 004 733

Godziny przyjęć interesantów:

 

Poniedziałek   07:15 - 15:00  
Wtorek 07:15 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 07:15 - 15:00
Piątek 07:15 - 15:00

Wyszukaj swoją miejscowość

Gmina Bobolice

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 03.00.00 Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Działanie 03.05.00 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

 

Umowa o dofinansowanie Projektu
„Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino wraz z modernizacją SUW przy ul. Mickiewicza w Bobolicach”
Nr RPZP.03.05.00-32-C010/18-00

 

W dniu 10 grudnia  2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Biuro Koszalin Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 w Białogardzie podpisała  umowę o dofinansowanie inwestycji „Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino wraz z modernizacją SUW przy ul. Mickiewicza
 w Bobolicach „

  • Całkowita wartość Projektu 3. 050. 058,39 zł   
  • Wartość wydatków kwalifikowanych  1.935.074,84 zł 
  • W ramach RPOWZ 2014-2020  Regionalne Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o. w Białogardzie otrzymała na realizację projektu  dofinansowanie w  kwocie 1. 644.813,61 zł 
  • Wkład własny Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Białogardzie wynosi 290.261,23zł 

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu to marzec 2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu to przełom miesiąca grudnia 2019 r.

 

 

Zakres inwestycji obejmuję :

Część I -Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Mickiewicza w Bobolicach 

Część II - Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino 

 

 

Część I - Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Mickiewicza
 w Bobolicach. 

Zadanie obejmuje :

•  budowę nowej obudowy i  technologii na istniejących  studniach wierconych SW1, SW2,  SW3  wraz  z przełączeniem istniejącego zasilania oraz wykonaniem infrastruktury technicznej  na terenie istniejącego ogrodzenia  każdej studni ,

 

•  przebudowa technologii istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z naprawą zbiornika wody czystej  i zmianą utwardzenia terenu wokół budynku SUW. Zakres inwestycji obejmuje również prace remontowe budynku SUW oraz wykonanie monitoringu.

 

Efektem remontu Stacji Uzdatniania Wody będzie:

a)zautomatyzowanie procesu uzdatniania wody poprzez rozszerzenie monitoringu oraz sterowania (brak konieczności stałej i ciągłej obsługi),

b)ciągłe i stałe utrzymanie jakości wody do celów konsumpcyjnych, która składem odpowiadać będzie wskaźnikom zawartym w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

c)poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody, zapewnienie stałych dostaw wody z Stacji Uzdatniania Wody,

 

Część II - Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino, gm. Bobolice.

Zadanie obejmuje wymianę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie m. Kłanino.  Wymiana sieci wodociągowej ma służyć poprawie jakości infrastruktury oraz jakości wody pitnej na terenie miejscowości. Długość projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 3 952,46 m przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 436 osób.

• Sieć wodociągowa o średnicy Ø 110 PEHD i długości L=2430,36 m ,

• odgałęzienia sieci wodociągowej Ø 90PEHD i długości L=154,82m; 

• Przyłącza wodociągowe o średnicy Ø 63 PEHD i długości L=31,55 m ;

• Przyłącza wodociągowe o średnicy Ø 40 PEHD i długości L=343,81 m ;

• Przyłącza wodociągowe o średnicy Ø 32 PEHD i długości L=612,43m;

• Przyłącza wodociągowe o średnicy Ø 110 PEHD i długości L= 379,49m

• Studnie wodomierzowe betonowe Ø 1000 – 3 szt;

• Studnie wodomierzowe z tworzywa Ø 1000 – 20 szt.

• hydranty nadziemne DN8 - 4 szt.    

 

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych : 

W dniu 11 marca 2019 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych  w ramach przedsięwzięcia p.n.:
Część II - Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino, gm. Bobolice.
W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe 
„ARTEX”  Spółka z o.o.
ul. Na Skarpie 17
75-343 Koszalin

 

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: Część II - Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino, gm. Bobolice” sprawuje ,wyłoniona do pełnienia przedmiotowej funkcji w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego:

Firma M.Z.-BUD
Grzegorz Spychalski
ul. Wojska Polskiego 26/9
78-300 Świdwin

 

Fotorelacja  z placu budowy  w zakresie  realizacji inwestycji  

p.n. Część II – ,, Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa o dofinansowanie Projektu
„Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino wraz z modernizacją SUW
przy ul. Mickiewicza w Bobolicach”
Nr RPZP.03.05.00-32-C010/18-00
 

Zakres inwestycji obejmuję :

Część I -Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Mickiewicza w Bobolicach.

Podpisanie umowy  z wykonawcą robót budowlanych :

W dniu 09 października 2019 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych  w ramach przedsięwzięcia p.n.:
Część I -Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Mickiewicza w Bobolicach.
W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
EkoWodrol  Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 13
75-846 Koszalin
  

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: Część I -Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Mickiewicza w Bobolicach sprawuje, wyłoniona do pełnienia przedmiotowej funkcji w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego:

Firma M.Z.-BUD
Grzegorz Spychalski
ul. Wojska Polskiego 26/9
78-300 Świdwin

Fotorelacja z podpisania umowy w zakresie realizacji inwestycji p.n. Część I –
„Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Mickiewicza  w Bobolicach”.

 


 

 

 

 

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.