Komunikat

Sposoby kontaktu z pracownikami Spółki.

Odczyty wodomierzy - ważna informacja!

Informacja dot. odczytów wodomierzy Miasto Białogard i Połczyn-Zdrój.

UWAGA - zmiana godzin otwarcia KASY

Poniedziałek, wtorek i piątek - od 7:00 do 11:00 / Środa, czwartek - od godziny 11:00 do 14:00

Informacja

Montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych.

Taryfy 2018-2021

Dodano taryfy dla: Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Karlino, Miasta Białogard, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice

Zabezpieczenie Urządzeń Wodociągowych

Ważna informacja dot. zabezpieczenia urządzeń wodociągowych.

Woda bezpowrotnie zużyta

Informacja dotycząca warunków przyjęcia wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

PROW

Szybki kontakt

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
E-mail: sekretariat@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

Zarząd przyjmuje interesantów w
poniedziałki od 13:00 do 15:00

 

KRS 0000053791 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 141 175 000,00 zł.

NIP: 672-000-62-06


PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK Koszalin

57 1020 2791 0000 7102 0163 2710


Oferty Pracy

Umowy

Akcja STOP kradzieży

Awarie

Zgłaszanie awarii

iBOK

Jakość wody

Godziny przyjęć interesantów do działu Techniczno-Inwestycyjnego

pokój nr 103, tel. (94) 312-33-51,

tel. kom. 662 004 733

Godziny przyjęć interesantów:

 

Poniedziałek   07:15 - 15:00  
Wtorek 07:15 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 07:15 - 15:00
Piątek 07:15 - 15:00

Wyszukaj swoją miejscowość

RPOWZ 2014-2020 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

 

Ponad 4.3 mln dofinansowania dla RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie

 

13 lutego 2020 roku w siedzibie RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie Zarząd Spółki zawarł z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Tomasz Sobieraja,  Umowy o dofinansowanie trzech projektów dotyczących rozbudowania infrastruktury kanalizacyjnej w regionie. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w obecności władz samorządowych Karlina i Tychowa.

Podpisane umowy  to efekt rozstrzygniętego w sierpniu 2019 r.  konkursu w działaniu 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie  otrzymały dotacje na realizację trzech projektów:

  • „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Smęcino w aglomeracji Tychowo”

 

Wydatki całkowite                               3 808 980,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ                2 646 636,50 zł

 

Planowany termin realizacji             03.04.2019 r. – 30.09.2021 r.

 

Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie systemu ściekowego w aglomeracji Tychowo przez budowę kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w miejscowości Smęcino, gdzie brak jest obecnie systemowego rozwiązania gospodarki ściekowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami  o łącznej długości 6.74 km. W chwili obecnej ścieki z gospodarstw domowych gromadzone są w zbiornikach, osadnikach gnilnych, które w znacznej części nie spełniają wymogów sanitarnych czy norm technicznych w tym odległości od budynków mieszkalnych.

 

  • „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino”

 

Wydatki całkowite                               1 188 606,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ                   830 181,40 zł

 

Planowany termin realizacji             03.04.2019 r. – 28.02.2021 r.

 

Projekt składa się z dwóch zadań  inwestycyjnych:  Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury oraz Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami  w miejscowości Pobłocie Wielkie, gm. Karlino.

Przebudowa ma na celu zmianę technologii pracy pomp z jednostronnego dopływu ścieków do pomp na dopływ dwustronny. Planuje się przebudowę istniejącej sieci i ułożenie po nowej trasie kanalizacji ściekowej dł. 0,86 km.

 

  • „Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni
    w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice”

 

Wydatki całkowite                               1 256 192,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ                   875 899,50 zł

 

Planowany termin realizacji – 03.04.2019 – 30.11.2020 r.

 

Przewidziane przedsięwzięciem działania polegają na  budowie kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w miejscowości Radwanki  o długości 160 m oraz przebudowie przepompowni ścieków P38 wraz z infrastrukturą techniczną Bobolicach przy
ul. Ratuszowej (modernizacja układu technologicznego, sterowanie i monitoring).

W ramach inwestycji planowany jest zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości. Pojazd będzie wykorzystywany do wozu nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników z terenu aglomeracji Bobolice do komunalnej oczyszczalni ścieków.

Realizacja projektów zapewni, nie tylko poprawę warunków i komfortu socjalnego mieszkańców naszego regionu ale przede wszystkim wpłynie na wzrost  bezpieczeństwa sanitarnego. Otrzymanie dofinansowania do powyższych inwestycji to kolejne duże osiągnięcie RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie.

 

 

 

 

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.