Komunikat

Wznowienie bezpośredniej obsługi klienta oraz otwarcie Kasy od 04.08.2020r.

Odczyty wodomierzy - ważna informacja!

Informacja dot. odczytów wodomierzy Miasto i Gmina Tychowo.

Informacja

Montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych.

Taryfy 2018-2021

Dodano taryfy dla: Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Karlino, Miasta Białogard, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice

Zabezpieczenie Urządzeń Wodociągowych

Ważna informacja dot. zabezpieczenia urządzeń wodociągowych.

Woda bezpowrotnie zużyta

Informacja dotycząca warunków przyjęcia wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

PROW

Szybki kontakt

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
E-mail: sekretariat@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

Zarząd przyjmuje interesantów w
poniedziałki od 13:00 do 15:00

 

KRS 0000053791 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 141 175 000,00 zł.

NIP: 672-000-62-06


PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK Koszalin

57 1020 2791 0000 7102 0163 2710


Oferty Pracy

Umowy

Akcja STOP kradzieży

Awarie

Zgłaszanie awarii

iBOK

Jakość wody

Godziny przyjęć interesantów do działu Techniczno-Inwestycyjnego

pokój nr 103, tel. (94) 312-33-51,

tel. kom. 662 004 733

Godziny przyjęć interesantów:

 

Poniedziałek   07:15 - 15:00  
Wtorek 07:15 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 07:15 - 15:00
Piątek 07:15 - 15:00

Wyszukaj swoją miejscowość

Woda bezpowrotnie zużyta - warunki

Na podstawie art. 27, ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki, uwzględnia się w przypadku, gdy ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych.

 

SZANOWNY KLIENCIE

 

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużywanej wody prosimy Państwa o dokładne przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że montaż wodomierza dodatkowego może przynieść zakładane efekty wyłącznie, gdy ilość wody bezpowrotnie zużywanej będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści wynikające z jego posiadania. Ponadto informujemy, że ważność cech legalizacyjnych wodomierza dodatkowego wynosi 5 lat, po upływie, których należy wodomierz wymienić na nowy lub wykonać jego ponowną legalizację.

 

TRYB POSTĘPOWANIA W CELU ZAMONTOWANIA WODOMIERZA-PODLICZNIKA DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

1. Odbiorca – Składa wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego w celu pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłany faxem:094/3120424 lub pocztą na adres: RWiK Sp. z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1,78-200 Białogard. Gotowy druk wniosku dostępny do pobrania na stronie internetowej www.rwik.pl w zakładce Strefa Klienta / Dokumenty lub w Dziale Obsługi Klienta.

2. Odbiorca - odbiera  warunki techniczne dot. montażu wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

 Warunki techniczne będą do odbioru w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w Dziale Produkcji i Przesyłu Wody odpowiedzialnym za dany rejon.

 

3. Odbiorca - na własny koszt wykonuje instalację i montuje wodomierz dodatkowy z modułem do odczytu radiowego przystosowanego do systemu stosowanego w Spółce.

 

4. Odbiorca - po wykonaniu prac montażowych składa Zlecenie odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza – podlicznika rejestrującego pobór wody bezpowrotnie zużytej.

 Gotowy druk zlecenia odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza dostępny do pobrania na stronie internetowej www.rwik.pl lub w Dziale Obsługi Klienta.

 

5. RWiK Sp. z o.o. - Dział Produkcji i Przesyłu Wody w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia dokonuje odbioru i zaplombowania wodomierza – podlicznika, a Dział Obsługi Klienta wystawia fakturę za w/w czynności.

 W przypadku nie dotrzymania zapisów zawartych w wystawionych warunkach technicznych pracownik nie dokonuje odbioru technicznego, a odbiorca obciążony jest kosztami dojazdu i czasu pracy pracownika.

 

6. Odbiorca – dokonuje zapłaty wystawionej faktury w kasie RWiK Sp. z o. o. lub przelewem na numer konta podany na fakturze.

 

7. RWiK Sp. z o. o. - Dział Obsługi Klienta przygotowuje umowę lub załącznik do umowy uwzględniający  rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej i przesyła Odbiorcy lub dostarcza za pośrednictwem pracowników RWiK.

 

8. Odbiorca - dostarcza do RWiK Sp. z o.o. (Dział Obsługi Klienta) w terminie do 7 dni roboczych podpisany egzemplarz załącznika do umowy lub umowy.


UWAGA !!

Uprzejmie Państwa informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami) –okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74,poz.836 z późn. zmianami)-to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.