27 września, 2020

„Dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości” Nr postępowania – 15/D/RPO/2020/RWiK

Przetarg sektorowy
Data zamieszczenia: 2020-09-25
Termin składania ofert: 2020-10-16, godz: 12:00
23 września, 2020

Awaria 2020-09-15

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Rejon Eksploatacji Nr 3 informuje iż. ze względu na awarię oraz prace na sieci wodociągowej w miejscowości Gniazdowo, Cieszym oraz Witolubie w dniu 15.09.2020 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody do godziny 12:00. Za powstałe utrudnienia RWiK Spółka z o.o. przeprasza swoich odbiorców
23 września, 2020

Przerwa w dostawie wody

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Posterunek Eksploatacyjny w Bobolicach informuje, że w dniu 05-08-2020 roku nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Opatówek
Przerwa w dostawie wody będzie od godz. 8.00 do godz. 13.00
23 września, 2020

Awaria 2020-09-11

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie Rejon Eksploatacji nr 3 w Biesiekierzu informuje mieszkańców Gniazdowa, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Gniazdowo w dniu 11.09.2020r. od godziny 09:00 do godziny 14:00 może nastąpić całkowita przerwa w dostawie wody.
23 września, 2020

„Budowa studni głębinowej wraz z przyłączeniem do stacji uzdatniania wody w m. Dobino, gm. Połczyn-Zdrój”- Nr postępowania – 37/R/ZS/2020/RWiK

Przetarg nieograniczony – sektorowy

Data zamieszczenia: 2020-09-16 Data przetargu: 2020-09-29
15 września, 2020

“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Smęcino w aglomeracji Tychowo” Nr postępowania – 22/U/RPO/2020/RWiK

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia: 2020-09-15
Data przetargu: 2020-09-23

Załączniki
Zapytanie ofertowe.
Załączniki nr 1, 1a, 3 i 4
Załącznik nr 2 - wzór umowy

Komunikaty:
2020-09-29 Informacja z otwarcia ofert.
Informacja z otwarcia ofert.
2020-10-05 Unieważnienie postępowania.
Informacja o unieważnieniu postępowania.

8 września, 2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 2 zadań inwestycyjnych na terenie działalności Spółki RWiK w Białogardzie

Przetarg sektorowy
Data zamieszczenia: 2020-09-08
Data przetargu: 2020-09-17

Załączniki:
Ogłoszenie
SiWZ
Załączniki od nr 1 do nr 5
Załączniki od nr 1 do nr 5 (wersja edytowalna)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik (graficzny) nr 7
Załącznik (graficzny) nr 8
Ogłoszenia:
2020-09-17 Otwarcie postępowania
Transmisja z otwarcia ofert.
2020-09-21 Unieważnienie
Unieważnienie postępowania.
8 września, 2020

Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury” Nr postępowania – 29/R/RPO/2020/RWiK

Przetarg sektorowy
Data zamieszczenia: 2020-09-08
Data przetargu: 2020-09-23
6 września, 2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Smęcino w aglomeracji Tychowo” Nr postępowania - 10/U/RPO/2020/RWiK
Zgłoś awarię