bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

STATUS PRAWNY

Spółka prawa handlowego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000053791

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

własność samorządowa

ORGANIZACJA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z
3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z
5. Badania i analizy związane z jakością żywności- PKD 71.20.A
6. Pozostałe badania i analizy techniczne - PKD71.20.B
7 Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;
8 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z;
9 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z;

ORGANY SPÓŁKI

Władzami Spółki są :

Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI z 27.02.2020rOpublikował: Maciej Podmokły
Publikacja dnia: 15.07.2020
Podpisał: Waldemar Godzieba
Dokument z dnia: 13.04.2007
Dokument oglądany razy: 5 612