bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Akty normatywne

Spółka działa na terenie poniżej wymienionych miast i gmin w oparciu o następujące zezwolenia na działalność gospodarczą:
  • Zarząd Miasta i Gminy Karlino - Decyzja 1/02 – Karlino, dnia 21.10.2002 i Decyzja GP 7731-W-02/09 – Karlino, dnia 05.05.2009
  • Zarząd Gminy Połczyn Zdrój - Decyzja GK-703/1/2002 – Połczyn Zdrój, dnia 16.04.2002 i Decyzja GK-703/2/09 – Połczyn – Zdrój, dnia 14.07.2009
  • Wójt Gminy Tychowo - Decyzja IPZ.705-6/05 – Tychowo, dnia 14.07.2005
  • Wójt Gminy Biesiekierz – Decyzja – Biesiekierz, dnia 14.07.2005
  • Wójt Gminy Rąbino - Decyzja GKR 7033-2/2005 – Rąbino, dnia 12.07.2005 i Decyzja IŚP 7033-1/09 – Rąbino, dnia 25.02.2009.
  • Wójt Gminy Białogard - Decyzja PR-221/27/05 – Białogard, dnia 12.07.2005 i Decyzja PR.AP.0717/7/09 – Białogard, dnia 05.03.2009
  • Zarząd Miasta Białogard - Zezwolenie OŚ 6227/1/02 – Białogard, dnia 22.10.2002 i Decyzja ZPOŚ 6227/1/07 – Białogard , dnia 26.11.2007
  • Burmistrz Miasta Bobolice - Decyzja Oś. 762/24/05 - Bobolice, dnia 13.07.2005
Spółka RWiK uprzejmie informuje odbiorców swoich usług, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu scieków opracowała projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków a rady gmin – z obszaru naszego działania – podjęły uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które zostały opublikowane w Dziennikach Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego

Decyzja z dnia 4 stycznia 2016 roku Burmistrza Miasta I Gminy Połczyn-Zdrój na zezwolenie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpłwowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Połczyn Zdrój. Zezwolenie na okres 10 lat od 01.01.2016r. do 30.12.2026r.

Decyzja z dnia 30 grudnia 2015 roku Wójta Gminy Rąbino na zezwolenie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpłwowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rąbino. Zezwolenie na okres 10 lat od 01.01.2016r. do 30.12.2026r.

Decyzja nr 1/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku Burmistrza Miasta i Gminy Karlino na zezwolenie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpłwowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Karlino. Zezwolenie na okres 10 lat od 01.01.2016r. do 30.12.2026r.

Decyzja nr 1/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku Wójta Gminy Biesiekierz na zezwolenie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpłwowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biesiekierz. Zezwolenie na okres 10 lat od 02.02.2016r. do 01.02.2026r.

Osoby zainteresowane mogą skorzystać z tekstów regulaminów dostępnych w odpowiednich Nr Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego - na stronach BIP poszczególnych gmin bądź w siedzibie spółki.



Opublikował: Maciej Podmokły
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Waldemar Godzieba
Dokument z dnia: 13.04.2007
Dokument oglądany razy: 6 957