Aktualne przetargi

  • Ogłoszenie – badanie sprawozdania finansowego RWiK Sp z o.o.
    Rada Nadzorcza  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie  IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053791 posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 672-000-62-06 z kapitałem zakładowym w wysokości 147 886 500,00 zł zaprasza firmy audytorskie  do składania pisemnych  ofert na przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych  Spółki za  lata  2022, 2023 sporządzonych według stanu na dzień 31 grudnia, każdego roku  oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań.
Zgłoś awarię