Woda bezpowrotnie zużyta

Na podstawie art. 27, ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki, uwzględnia się w przypadku, gdy ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych.

 

SZANOWNY KLIENCIE

 

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużywanej wody prosimy Państwa o dokładne przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że montaż wodomierza dodatkowego może przynieść zakładane efekty wyłącznie, gdy ilość wody bezpowrotnie zużywanej będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści wynikające z jego posiadania. Ponadto informujemy, że ważność cech legalizacyjnych wodomierza dodatkowego wynosi 5 lat, po upływie, których należy wodomierz wymienić na nowy lub wykonać jego ponowną legalizację.

 

DLA NOWYCH INTERESANTÓW
KORZYSTANIE Z WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ w trzech krokach

1. Złoż wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej. Wniosek o wydanie tych warunków znajdziesz tutaj: pobierz wniosek WBZ-1

2. Po otrzymaniu warunków technicznych o które wnioskowałeś/aś, zgłoś zamiar montażu dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej pobierz zgłoszenie WBZ-5 i zamontuj fabrycznie nowy wodomierz do pomiaru zimnej wody przystosowany do zdalnego systemu odczytu obowiązującego w RWiK sp. z o. o.:

  • ITRON UNIMAG+ Wodomierz jednostrumieniowy DN15 – klasa pomiarowa „B”
  • ITRON AQUADIS wodomierz objętościowy DN15 – klasa pomiarowa „C”

3. RWiK sp. z o. o. w Białogardzie na swój koszt dostarczy i zamontuje nakładkę radiową do zdalnego odczytu wskazań dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej.

4. Korzystaj !

 

Druki do pobrania

 

DLA INTERESANTÓW JUŻ KORZYSTAJĄCYCH
KORZYSTANIE Z WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ w trzech krokach

1. W przypadku gdy zbliża się termin ważności legalizacji lub gdy termin ważności legalizacji twojego wodomierza– podlicznika upłynął, stosowna informacja w na ten temat będzie zawarta w fakturze rozliczeniowej za wodę i ścieki którą otrzymasz bądź którą otrzymałeś/aś.

2. Zgłoś zamiar montażu dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej pobierz zgłoszenie WBZ-5 i wymień istniejący wodomierz-podlicznik na fabrycznie nowy wodomierz do pomiaru zimnej wody przystosowany do zdalnego systemu odczytu obowiązującego w RWiK sp. z o. o.:

  • ITRON UNIMAG+ Wodomierz jednostrumieniowy DN15 – klasa pomiarowa „B”
  • ITRON AQUADIS wodomierz objętościowy DN15 – klasa pomiarowa „C”

3. Korzystaj !

 


UWAGA !!

Uprzejmie Państwa informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w prawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami) –okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74,poz.836 z późn. zmianami)-to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.

Zgłoś awarię