Regulamin odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

Obowiązujące od 1.06.2020

Zarządzenie nr 35/2020 - Regulamin odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie.

Załącznik do regulaminu.

OPS-01 Pismo Inicjujące wszczęcie procedury - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-02 Umowa przyłączeniowa - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-03 Umowa przyrzeczona - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-04 Zaproszenie do negocjacji - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-05 Protokół negocjacji - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-06 Wniosek o wszczęcie procedury - Odpłatne przekazanie Sieci

OPS-06 Załącznik do wniosku - oświadczenie inwestora - Odpłatne przekazanie Sieci

OPS-07 Wniosek o aktualizację WPI - Odpłatne przekazanie Sieci

OPS-08 Odpowiedź negatywna WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-09 Odpowiedź pozytywna WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-10 Wniosek RWiK do Miasta_Gminy o aktualizację WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-11 Zaproszenie do negocjacji po aktualizacji WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-12 Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-13 Umowa przyrzeczona - obiekty wybudowane - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-14 Zaproszenie do negocjacji - obiekty wybudowane - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-15 Protokół negocjacji - obiekty wybudowane - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-16 Zaproszenie do negocjacji po aktualizacji WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci 

Obowiązujące do 31.05.2020

Zarządzenie nr 28/2019 - Regulamin odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie.

Zgłoś awarię