O Spółce

Spółka powstała na bazie jednoosobowej spółki gminy miejskiej Białogard utworzonej w roku 1998 ze zlikwidowanego zakładu budżetowego. W 2005 roku w wyniku połączenia jednoosobowej spółki gminy miejskiej Białogard "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie" ze spółkami: "Karlińskie Wodociągi i Kanalizacja w Karlinie" i "Wodociągi i Kanalizacja w Połczynie Zdroju" poprzez ich przejęcie, utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie".

W roku 2006 podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez wprowadzenie aportem majątku służącego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodęi zbiorowemu odprowadzeniu ścieków na terenie następujących Gmin:

 • Gmina Białogard
 • Gmina Karlino
 • Gmina Połczyn Zdrój
 • Gmina Tychowo
 • Gmina Bobolice
 • Gmina Biesiekierz
 • Gmina Rąbino

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 141.175.000,00 zł. i dzieli się na 282.350 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, z czego: 

 • Gmina Miejska Białogard 93036 udziały po 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 46.518.000 zł, co stanowi 32,95% wysokości udziałów
 • Miasto i Gmina Karlino 29989 udziałów po 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 14.994.500 zł, co stanowi 10,62 % wysokości udziałów.
 • Miasto i Gmina Połczyn Zdrój 29074 udziałów po 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 14.537.000 zł, co stanowi 10,30 % wysokości udziałów.
 • Miasto i Gmina Bobolice 40501 udziałów po 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 20.250.500 zł, co stanowi 14,34 % wysokości udziałów.
 • Gmina Białogard 32432 udziałów po 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 16.216.000 zł, co stanowi 11,49 % wysokości udziałów.
 • Gmina Biesiekierz 15192 udziały po 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 7.596.000 zł, co stanowi 5,38 % wysokości udziałów.
 • Gmina Rąbino 11681 udziałów po 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 5.840.500 zł, co stanowi 4,14% wysokości udziałów.
 • Gmina Tychowo 30445 udziałów po 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 15.222.500 zł, co stanowi 10,78 % wysokości udziałów.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach: Miasta i Gminy Białogard, Miasta i Gminy Karlino, Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Bobolice, Gminy Tychowo, Gminy Biesiekierz oraz Gminy Rąbino z podziałem na następujące Rejony Eksploatacyjne:

 • Rejon I - Miasto Białogard i Gmina Białogard
 • Rejon II - Miasto i Gmina Połczyn Zdrój i Gmina Rąbino
 • Rejon III - Miasto i Gmina Karlino i Gmina Biesiekierz
 • Posterunek Eksploatacyjny - Miasto i Gmina Bobolice i Gmina Tychowo

 

Akty normatywne

Spółka działa na terenie poniżej wymienionych miast i gmin w oparciu o następujące zezwolenia na działalność gospodarczą:

 

 • Zarząd Miasta i Gminy Karlino - Decyzja 1/02 –  Karlino, dnia 21.10.2002 i Decyzja GP 7731-W-02/09 – Karlino,  dnia 05.05.2009
 • Zarząd Gminy Połczyn Zdrój - Decyzja GK-703/1/2002 –  Połczyn Zdrój, dnia 16.04.2002 i Decyzja GK-703/2/09 –  Połczyn – Zdrój, dnia 14.07.2009
 • Wójt Gminy Tychowo - Decyzja IPZ.705-6/05 –  Tychowo, dnia 14.07.2005
 • Wójt Gminy Biesiekierz – Decyzja – Biesiekierz,  dnia 14.07.2005
 • Wójt Gminy Rąbino - Decyzja GKR 7033-2/2005 –  Rąbino, dnia 12.07.2005 i Decyzja IŚP 7033-1/09 – Rąbino, dnia 25.02.2009.
 • Wójt Gminy Białogard - Decyzja PR-221/27/05 –  Białogard, dnia 12.07.2005 i Decyzja PR.AP.0717/7/09 – Białogard, dnia 05.03.2009
 • Zarząd Miasta Białogard - Zezwolenie OŚ 6227/1/02 – Białogard, dnia 22.10.2002 i Decyzja ZPOŚ 6227/1/07 –  Białogard , dnia 26.11.2007  
 • Burmistrz Miasta Bobolice - Decyzja Oś. 762/24/05 - Bobolice, dnia 13.07.2005
Zgłoś awarię