Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

 

 

KOLEJNE DOFINANSOWANIE UNIJNE DLA RWIK SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁOGARDZIE

 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.  w Białogardzie otrzymała dofinansowanie w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację następnego projektu dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej.

 

9 czerwca 2020 r. Wicemarszałek Tomasz Sobieraj reprezentujący Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zawarł z władzami Spółki umowę na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miejscowości Ujazd, gm. Bobolice”. Celem operacji jest uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Ujazd, poprawa i ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców gminy Bobolice.

Projekt obejmuje:

•          „Przebudowę stacji uzdatniania wody”,

•          „Budowę sieci kanalizacyjnej tłoczno-grawitacyjnej”,

•          „Budowę oczyszczalni ścieków”.

 

W pierwszym etapie wykonana będzie  „Przebudowa stacji uzdatniania wody” oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Ujazd”, drugi etap obejmuje budowę oczyszczalni ścieków. Planowany termin zakończenia Operacji to początek roku 2023. Kwota dofinansowania z EFRROW wynosi 1 815 628 zł, co stanowi ponad 63% inwestycji.

 

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w miejscowości Ujazd w gminie Bobolice zostanie rozbudowana sieć kanalizacyjna i stacja uzdatniania wody. Skorzysta na tym środowisko naturalne, a mieszkańcom naszego regionu będzie żyło się wygodniej. To kolejne tego typu przedsięwzięcie, które koordynuje Zarząd Spółki.

 

 

 

 

 

Zgłoś awarię