Praca

OFERTA PRACY

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie poszukuje kandydata do pracy w Rejonie Eksploatacyjnym Nr 1 Białogard na stanowisko
elektryk instalacji i urządzeń


Podstawowe wymagania:
• preferowane wykształcenie zawodowe/średnie techniczne o specjalności elektryk lub elektromechanik
• uprawnienia energetyczne typu E
• prawo jazdy kategorii minimum „B”.
• umiejętność pracy w zespole.
• dyspozycyjność
• mile widziane doświadczenie zawodowe
• znajomość mechaniki maszyn w zakresie ogólnym
• znajomość w zakresie podstawowym automatyki przemysłowej
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości

Oferty proszę składać w siedzibie spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


OFERTA PRACY

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie poszukuje kandydata do pracy w Posterunku Eksploatacyjnym Nr 4 Bobolice na stanowisko:
elektryk instalacji i urządzeń


Podstawowe wymagania:
• preferowane wykształcenie zawodowe/średnie techniczne o specjalności elektryk lub elektromechanik
• uprawnienia energetyczne typu E
• prawo jazdy kategorii minimum „B”.
• umiejętność pracy w zespole.
• dyspozycyjność
• mile widziane doświadczenie zawodowe
• znajomość mechaniki maszyn w zakresie ogólnym
• znajomość w zakresie podstawowym automatyki przemysłowej
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości

Oferty proszę składać w siedzibie spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1 lub Posterunek Eksploatacyjny Nr 4 Bobolice ul. Koszalińska 13 Bobolice.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016r.), dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  iod@rwik.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli kandydat do pracy wyraża wolę wykorzystania swoich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji, powinien dołączyć do złożonych dokumentów oświadczenie woli odpowiedniej treści, wyrażające zgodę na wykorzystanie CV Kandydata do pracy w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Kandydat do pracy, który wyraził zgodę na wykorzystanie jego CV w kolejnych procesach rekrutacyjnych ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.