Realizacja planów inwestycyjnych

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie w roku 2016 realizuje m.in. rozbudowę i modernizację SUW w Drzewianach, gmina Bobolice, wymianę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dobrowie, gm. Tychowo oraz w Rąbinie.

 

Prace w Drzewianach prowadziła firma Rosmosis – Wawrzyniak Sp. z o.o. Perzyce 46;
63 – 760 Zduny
, główne prace polegały na przebudowie istniejącego budynku stacji, modernizacji bloku uzdatniania, budowie nowych zbiorników retencyjnych, modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem monitoringu i zdalnego sterowania oraz budowie drogi dojazdowej i przebudowie dróg wewnętrznych.   

 

Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł: 745 tys. zł.

Nowe zbiorniki retencyjne i studnia głębinowa na SUW w Drzewianach.

 

Zestaw pomp IIo

 

Zmodernizowany budynek stacji uzdatniania wody 

 

Prace w Dobrowie prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Budowlanych ELJOT
Jacek Luterek, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9/1; 71 – 332 Szczecin
. Zakres realizacji obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości ok. 1.900 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 2.200 m

 

Planowany termin zakończenia robót budowlanych 31.10.2016r.

 

Planowany koszt inwestycji ok. 1.300 tys. zł.

 

Teren po budowie sieci wod-kan

 

Budowa sieci wod-kan w drodze powiatowej

 

Odtwarzanie nawierzchni po robotach związanych z budową sieci wod-kan

 

Zgłoś awarię