RPO WZ na lata 2014-2020

RPO WZ na lata 2014-2020

 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWIK Białogard na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”.


Projekt dofinansowany jest przy udziale środków pochodzących z funduszy unijnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość dofinansowania, zgodnie z zawartą z Województwem Zachodniopomorskim umową wynosi 773 775,00 zł.
Głównym, bezpośrednim celem projektu jest zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii. Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych dzięki zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
RWiK sp. z o.o. w Białogardzie od lat konsekwentnie stara się ograniczać koszty energii elektrycznej poprzez wymianę technologii i urządzeń na energooszczędne oraz zakup energii po cenach konkurencyjnych. Budowa planowanych instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb prowadzenia podstawowej działalności Spółki, pozwoli zastąpić cześć energii pochodzącej z paliw kopalnianych, energią przyjazną środowisku, przyczyniając się̨ do rozwoju gospodarczo-społecznego regionu, uzyskania oszczędności finansowych związanych z dotychczasowym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego.Zawarte umowy z Wykonawcami zadań w ramach Projektu.


Zarząd Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie zawarł Umowy z Wykonawcami na wykonanie zadań w ramach realizowanego projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWIK Białogard na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”.
Dostawcy materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznej naziemnej wraz z kafarowaniem oraz materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznej dachowej wyłonieni zostali w wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności. Najkorzystniejszą ofertę w postepowaniu na dostawę konstrukcji wsporczych i elementów łącznych do montażu paneli fotowoltaicznych naziemnych wraz z kafarowaniem złożyła firma Egida Monika Rzeszótko z siedzibą w Cieszynie zaś w postępowaniu na dostawę materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznych - TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Po zrealizowaniu Umów na wykonanie przedmiotowych zadań, RWiK sp. z o.o. w Białogardzie własnymi siłami wybuduje farmę fotowoltaiczną na dachu budynku administracyjnego RWiK w Białogardzie i farmy fotowoltaiczne naziemne na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębczynie, na terenie oczyszczalni ścieków w Białogardzie, w Karlinie, w Bobolicach i Połczynie – Zdroju.

 

Ruszył montaż konstrukcji wsporczych


Od dnia 14 listopada 2022 r. trwają prace montażowe konstrukcji wsporczych, na łączną ilość 952 paneli fotowoltaicznych. Spółka własnymi siłami buduje dziewięć instalacji w technologii monokrystalicznej. Przyjęte rozwiązanie, budowy systemem gospodarczym, znacznie przyczyniło się do zmniejszenia kosztów przedmiotowej inwestycji.
Na budynku administracyjnym RWiK w Białogardzie, Oczyszczalni Ścieków w Karlinie, Oczyszczalni Ścieków w Bobolicach, Oczyszczalni Ścieków w Białogardzie, Stacji Uzdatniania Wody w Dębczynie, Oczyszczalni Ścieków w Połczynie Zdroju powstają stabilne konstrukcje wykonane ze stali magnetyzowanej. Oprócz instalacji montowanej na dachu budynku administracyjnego pozostałe farmy wznoszone są na gruncie. Budowę systemów fotowoltaicznych zaplanowano w dwóch etapach. Po zamontowaniu konstrukcji wsporczych rozpocznie się drugi etap polegający na ułożeniu kabli, montażu paneli oraz montażu osprzętu elektrycznego i inwerterów.
Efektem realizacji przedmiotowej inwestycji będzie nie tylko spadek emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie ujemnego bilansu energetycznego ale również obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów. 

Rozpoczął się następny etap budowy farm fotowoltaicznych


Na obiektach Spółki powstają instalacje fotowoltaiczne. W ramach prac własnych RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie aktualnie wykonywane są: roboty ziemne – układanie kabli, montaż konstrukcji dachowej, montaż paneli na konstrukcjach, montaż osprzętu elektrycznego i inwerterów – wykonanie instalacji DC (stałoprądowej), wykonanie instalacji AC (zmiennoprądowej).
Po zakończeniu prac montażowych nastąpi podłączenie i uruchomienie systemu fotowoltaicznego oraz rozruch instalacji. Następnie pozostanie już tylko uzyskanie uzgodnienia w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dla wymaganych instalacji i zgłoszenie instalacji do operatora OSD.
Po przyłączeniu do sieci, wraz z wiosną ruszy produkcja energii. W Polsce największe nasłonecznienie przypada w miesiącach od kwietnia do września, więc inwestycja wystartuje w najlepszym momencie. 

Zakończenie inwestycji


Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie 15 maja 2023 r. zakończyły realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich - Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWIK Białogard na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”.

Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi: 773 775,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano instalacje fotowoltaiczne:
  • na dachu budynku administracyjnego w Białogardzie,
  • na ternie Oczyszczalni Ścieków w Białogardzie,
  • na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębczynie,
  • na terenie Oczyszczalni Ścieków w Karlinie,
  • na terenie Oczyszczalni Ścieków w Połczynie-Zdroju,
  • na terenie Oczyszczalni Ścieków w Bobolicach.

Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Białogardzie


Instalacja fotowoltaiczna na stacji uzdatniania wody w Dębczynie


Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Karlinie


Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju


Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Bobolicach


Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku administracyjnego w Białogardzie

Zgłoś awarię