RPO WZ na lata 2014-2020

RPO WZ na lata 2014-2020

 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWIK Białogard na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”.


Projekt dofinansowany jest przy udziale środków pochodzących z funduszy unijnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość dofinansowania, zgodnie z zawartą z Województwem Zachodniopomorskim umową wynosi 773 775,00 zł.
Głównym, bezpośrednim celem projektu jest zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii. Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych dzięki zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
RWiK sp. z o.o. w Białogardzie od lat konsekwentnie stara się ograniczać koszty energii elektrycznej poprzez wymianę technologii i urządzeń na energooszczędne oraz zakup energii po cenach konkurencyjnych. Budowa planowanych instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb prowadzenia podstawowej działalności Spółki, pozwoli zastąpić cześć energii pochodzącej z paliw kopalnianych, energią przyjazną środowisku, przyczyniając się̨ do rozwoju gospodarczo-społecznego regionu, uzyskania oszczędności finansowych związanych z dotychczasowym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego.Zawarte umowy z Wykonawcami zadań w ramach Projektu.


Zarząd Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie zawarł Umowy z Wykonawcami na wykonanie zadań w ramach realizowanego projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWIK Białogard na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”.
Dostawcy materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznej naziemnej wraz z kafarowaniem oraz materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznej dachowej wyłonieni zostali w wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności. Najkorzystniejszą ofertę w postepowaniu na dostawę konstrukcji wsporczych i elementów łącznych do montażu paneli fotowoltaicznych naziemnych wraz z kafarowaniem złożyła firma Egida Monika Rzeszótko z siedzibą w Cieszynie zaś w postępowaniu na dostawę materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznych - TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Po zrealizowaniu Umów na wykonanie przedmiotowych zadań, RWiK sp. z o.o. w Białogardzie własnymi siłami wybuduje farmę fotowoltaiczną na dachu budynku administracyjnego RWiK w Białogardzie i farmy fotowoltaiczne naziemne na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębczynie, na terenie oczyszczalni ścieków w Białogardzie, w Karlinie, w Bobolicach i Połczynie – Zdroju.
Zgłoś awarię