Odpłatne przekazanie sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie.

Odpłatne przekazanie sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie.

Zarządzenie nr 35/2020 - Procedura postępowania przy odpłatnym przekazaniu sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Załącznik do zarządzenia - PROCEDURA POSTĘPOWANIA przy odpłatnym przekazaniu sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie

OPS-01 Pismo Inicjujące wszczęcie procedury - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-02 Umowa przyłączeniowa - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-03 Umowa przyrzeczona - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-04 Zaproszenie do negocjacji - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-05 Protokół negocjacji - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-06 Wniosek o wszczęcie procedury - Odpłatne przekazanie Sieci

OPS-06 Załącznik - oświadczenie inwestora - Odpłatne przekazanie Sieci

OPS-07 Wniosek o aktualizację WPI - Odpłatne przekazanie Sieci

OPS-08 Odpowiedź negatywna WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-09 Odpowiedź pozytywna WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-10 Wniosek RWiK do Miasta_Gminy o aktualizację WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-11 Zaproszenie do negocjacji po aktualizacji WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-12 Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-13 Umowa przyrzeczona - obiekty wybudowane - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-14 Zaproszenie do negocjacji - obiekty wybudowane - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-15 Protokół negocjacji - obiekty wybudowane - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-16 Zaproszenie do negocjacji po aktualizacji WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci


Zgłoś awarię