Zarządzenia

Zarządzenie nr 76/2019

STAWKI ZRZUTU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH NA WYLEWISKO - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NIE BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI - SZAMBA OBCE.

 

Zarządzenie nr 77/2019

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ RWIK SP. Z O.O. W BIAŁOGARDZIE NIEZAWARTYCH W TARYFIE ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

Zarządzenie nr 45/2019

Prezesa Zarządu Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie z dnia 2019-08-01 w sprawie wprowadzenia procedury: zasady realizacji usług przez RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie zleconych przed podmioty zewnętrzne.

 

Zarządzenie nr 29/2019 

Prezesa Zarządu Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie z dnia 2019-06-03 w sprawie dokonywania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

Zarządzenie nr 28/2019

Prezesa Zarządu Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie z dnia 2019-05-30 w sprawie zasad przejmowania przez RWiK Sp/ z o.o. w Białogardzie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

"Regulamin odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie".

 

Zarządzenie nr 15/2015 Prezesa Zarządu Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie z dnia 5 listopada 2015 roku 

"Regulamin sprzedaży nieruchomości przez spółkę Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie"

 

Zarządzenie nr 12/2014 Prezesa Zarządu Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie z dnia 2 września 2014 roku 

W Sprawie wprowadzenia zasad zbywaniaśrodków trwałych ruchomych i nieruchomych oraz skłądników wyposażenia stanowiących własność Spółki "Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie"

 


Zgłoś awarię