Jakość wody

Na podstawie Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z dnia 13 lipca 2001r.) Zarząd Spółki Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białogardzie informuje odbiorców o jakości wody dostarczanej poprzez wodociągi publiczne.

 

Poniżej podajemy wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2023r. wykonane przez RWiK 

 

Gmina Jakość wody Bakteriologia

Miasto i Gmina Białogard

Pobierz

Pobierz / Pobierz

Gmina Biesiekierz Pobierz Pobierz
Gmina Bobolice Pobierz
Pobierz
Gmina Karlino Pobierz Pobierz
Gmina Tychowo Pobierz Pobierz
Miasto i Gmina Połczyn Zdrój Pobierz

Pobierz Pobierz

Gmina Rąbino Pobierz Pobierz

 


 

Okresowa ocena jakości wody wystawionej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie/Koszalinie:

Gmina Białogard - II Półrocze 2019r

Miasto Białogard - II Półrocze 2019r

Gmina Tychowo - II Półrocze 2019r

Gmina Karlino - II Półrocze 2019r

 


L.P. MIESIAC / 2024 SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY NA TERENIE OBJĘTYM DECYZJĄ - ZGODA NA ODSTĘPSTWO PPIS ŚWIDWIN Z DNIA 15.09.2023 ZNAK: NR 486/ 2023
DATA BADANIA DĄBROWA BIAŁOGARDZKA WODA SUROWA DĄBROWA BIAŁOGARDZKA SIEĆ WODOCIĄGOWA DĄBROWA BIAŁOGARDZKA KOLONIA SIEĆ WODOCIĄGOW NIELEP
SIEĆ WODOCIĄGOWA
KŁODZINO
SIEĆ WODOCIĄGOWA
1 STYCZEŃ Sprawozdania z badań dostępne są pod tabelami
2 LUTY 15.02.2024r.
27.02.2024r.
SB/47/02/2024 SB/62/02/2024 SB/48/02/2024 SB/63/02/2024 SB/49/02/2024 SB/64/02/2024 SB/50/02/2024 SB/67/02/2024 SB/51/02/2024 SB/66/02/2024
3 MARZEC 13.03.2024r.
26.03.2024r.
SB/95/03/2024 SB/123/03/2024 SB/96/03/2024 SB/124/03/2024 SB/97/03/2024 SB/125/03/2024 SB/99/03/2024 SB/127/03/2024 SB/102/03/2024 SB/130/03/2024
4 KWIECIEŃ 09.04.2024r.
23.04.2024r.
SB/151/04/2024 SB/168/04/2024 SB/152/04/2024 SB/169/04/2024 SB/153/04/2024 SB/170/04/2024 SB/155/04/2024 SB/173/04/2024 SB/156/04/2024 SB/172/04/2024
5 MAJ 08.05.2024r.
SB/187/05/2024
SB/188/05/2024
SB/189/05/2024
SB/192/05/2024
SB/191/05/2024
6 CZERWIEC
7 LIPIEC
8 SIERPIEŃ
9 WRZESIEŃ
10 PAŹDZIERNIK
11 LISTOPAD
12 GRUDZIEŃ
L.P. MIESIAC / 2024 SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY NA TERENIE OBJĘTYM DECYZJĄ - ZGODA NA ODSTĘPSTWO PPIS ŚWIDWIN Z DNIA 15.09.2023 ZNAK: NR 486/ 2023
DATA BADANIA DOŁGANÓW
SIEĆ WODOCIĄGOWA
MODRZEWIEC
SIEĆ WODOCIĄGOWA
ROLE
SIEĆ WODOCIĄGOWA
1 STYCZEŃ Sprawozdania z badań dostępne są pod tabelami
2 LUTY 15.02.2024r.
27.02.2024r.
SB/52/02/2024 SB/65/02/2024 SB/53/02/2024 SB/68/02/2024 SB/54/02/2024 SB/69/02/2024
3 MARZEC 13.03.2024r.
26.03.2024r.
SB/98/03/2024 SB/126/03/2024 SB/100/03/2024 SB/128/03/2024 SB/101/03/2024 SB/129/03/2024
4 KWIECIEŃ 09.04.2024r.
23.04.2024r.
SB/154/04/2024 SB/171/04/2024 SB/157/04/2024 SB/175/04/2024 SB/158/04/2024 SB/174/04/2024
5 MAJ 08.05.2024r.
SB/190/05/2024
SB/194/05/2024
SB/193/05/2024
6 CZERWIEC
7 LIPIEC
8 SIERPIEŃ
9 WRZESIEŃ
10 PAŹDZIERNIK
11 LISTOPAD
12 GRUDZIEŃ

Sprawozdanie z badań nr SB/17/01/2024 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka 10/2

Sprawozdanie z badań nr SB/21/01/2024 - Woda surowa - Dąbrowa Białogardzka SUW Studnia

Sprawozdanie z badań nr SB/23/01/2024 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka Kolonia 15

Sprawozdanie z badań nr SB/24/01/2024 - Woda uzdatniona - Dołganów 9

Sprawozdanie z badań nr SB/25/01/2024 - Woda uzdatniona - Kłodzino 3/2

Sprawozdanie z badań nr SB/28/01/2024 - Woda uzdatniona - Modrzewiec 5

Sprawozdanie z badań nr SB/26/01/2024 - Woda uzdatniona - Nielep Szkoła

Sprawozdanie z badań nr SB/27/01/2024 - Woda uzdatniona - Role 5


Sprawozdanie z badań nr SB/22/01/2024 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka 12

Sprawozdanie z badań nr SB/16/01/2024 - Woda surowa - Dąbrowa Białogardzka SUW Studnia

Sprawozdanie z badań nr SB/18/01/2024 - Woda uzdatniona - Kłodzino 3/2

Sprawozdanie z badań nr SB/20/01/2024 - Woda uzdatniona - Nielep sklep

Sprawozdanie z badań nr SB/19/01/2024 - Woda uzdatniona - Nielep sklep


Sprawozdanie z badań nr SB/07/01/2024 - Woda uzdatniona - Nielep szkoła

Sprawozdanie z badań nr SB/05/01/2024 - Woda uzdatniona - Dołganów 6

Sprawozdanie z badań nr SB/06/01/2024 - Woda uzdatniona - Kłodzino 3/2

Sprawozdanie z badań nr SB/08/01/2024 - Woda uzdatniona - Modrzewiec 6

Sprawozdanie z badań nr SB/04/01/2024 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka Kolonia nr 15

Sprawozdanie z badań nr SB/02/01/2024 - Woda surowa - Dąbrowa Białogardzka SUW Studnia

Sprawozdanie z badań nr SB/03/01/2024 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka 12/1


Sprawozdanie z badań nr SB/459/12/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka nr 12

Sprawozdanie z badań nr SB/453/12/2023 - Woda surowa- Dąbrowa Białogardzka SUW Studnia

Sprawozdanie z badań nr SB/458/12/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka Kolonia 15

Sprawozdanie z badań nr SB/454/12/2023 - Woda uzdatniona - Dołganów 9

Sprawozdanie z badań nr SB/455/12/2023 - Woda uzdatniona - Kłodzino 3/2

Sprawozdanie z badań nr SB/457/12/2023 - Woda uzdatniona - Modrzewiec 6

Sprawozdanie z badań nr SB/456/12/2023 - Woda uzdatniona - Nielep szkoła


Sprawozdanie z badań nr SB/442/12/2023 - Woda uzdatniona - Dołganów

Sprawozdanie z badań nr SB/441/12/2023 - Woda uzdatniona - Kłodzino 3/2

Sprawozdanie z badań nr SB/440/12/2023 - Woda uzdatniona - Nielep szkoła

Sprawozdanie z badań nr SB/439/12/2023 - Woda uzdatniona - Modrzewiec 6

Sprawozdanie z badań nr SB/438/12/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka Kolonia nr 15

Sprawozdanie z badań nr SB/437/12/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka 12/1

Sprawozdanie z badań nr SB/435/12/2023 - Woda surowa- Dąbrowa Białogardzka SUW


Sprawozdanie z badań nr SB/421/11/2023 - Woda Surowa- Dąbrowa Białogardzka SUW

Sprawozdanie z badań nr SB/151984/12/2023 - Woda uzdatniona - Nielep Szkoła

Sprawozdanie z badań nr SB/151938/12/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka nr 12/1

Sprawozdanie z badań nr SB/151915/12/2023 - Woda uzdatniona - Modrzewiec 5

Sprawozdanie z badań nr SB/151905/12/2023 - Woda Surowa- Dąbrowa Białogardzka


Sprawozdanie z badań nr SB/151938/12/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka 12/1


Komunikat nr 9/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie z dnia 29 listopada 2023r.


Sprawozdanie z badań nr SB/406/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka 10/2

Sprawozdanie z badań nr SB/407/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka Kolonia nr 15

Sprawozdanie z badań nr SB/410/11/2023 - Woda uzdatniona - Dołganów 9

Sprawozdanie z badań nr SB/408/11/2023 - Woda uzdatniona - Kłodzino 3/2

Sprawozdanie z badań nr SB/412/11/2023 - Woda uzdatniona - Modrzewiec 6

Sprawozdanie z badań nr SB/411/11/2023 - Woda uzdatniona - Nielep szkoła

Sprawozdanie z badań nr SB/413/11/2023 - Woda uzdatniona - Role 5


Sprawozdanie z badań nr SB/395/11/2023 - Woda uzdatniona - Kłodzino 3/2


Sprawozdanie z badań nr SB/386/11/2023 - Woda uzdatniona - Nielep szkoła

Sprawozdanie z badań nr SB/393/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka Kolonia nr 15

Sprawozdanie z badań nr SB/392/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka 10/2


Informacja dotycząca przekroczeń stężenia parametrów azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sprawozdanie z badań nr SB/374/11/2023 - Woda uzdatniona - Nielep sieć

Sprawozdanie z badań nr SB/373/11/2023 - Woda uzdatniona - Modrzewiec sieć

Sprawozdanie z badań nr SB/369/11/2023 - Woda surowa - Dąbrowa Białogardzka SUW

Sprawozdanie z badań nr SB/371/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka

Sprawozdanie z badań nr SB/370/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka


Komunikat nr 8/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie z dnia 3 listopada 2023r.


Sprawozdanie z badań nr SB/347/10/2023 - Woda uzdatniona - SUW Rąbino

Sprawozdanie z badań nr SB/338/10/2023 - Woda uzdatniona sieć


Sprawozdanie z badań nr SB/132790/10/2023 - Woda uzdatniona


2023-10-18 Informacja dotycząca przekroczeń stężenia parametrów azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sprawozdanie z badań nr SB/303/10/2023 - Woda surowa

Sprawozdanie z badań nr SB/305/10/2023 - Woda uzdatniona

Sprawozdanie z badań nr SB/317/10/2023 - Woda surowa SUW

Sprawozdanie z badań nr SB/319/10/2023 - Woda uzdatniona sieć

Sprawozdanie z badań nr SB/318/10/2023 - Woda uzdatniona SUW


Komunikat nr 5/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie z dnia 15 września 2023r.


Decyzja PPIS Świdwin – zgoda na odstępstwo dla jakości wody z SUW Dąbrowa Białogardzka. 

Jakość wody pod kątem zawartości azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia dla Dąbrowy Białogardziej

Sprawozdanie z badań nr SB/252/09/2023

Informacja RWiK

Ocena zagrożenia zdrowotnego mieszkanców Dąbrowa

 

Dane archiwalne...

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2021r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2021r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2021r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2020r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2020r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2019r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2019r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2018r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2018r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2017r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2017r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2016r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2016r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2015r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2015r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2014r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2014r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2013r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2013r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2012r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2012r.


 


Zgłoś awarię