Jakość wody

Na podstawie Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z dnia 13 lipca 2001r.) Zarząd Spółki Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białogardzie informuje odbiorców o jakości wody dostarczanej poprzez wodociągi publiczne.

 

Poniżej podajemy wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2023r. wykonane przez RWiK 

 

Gmina Jakość wody Bakteriologia

Miasto i Gmina Białogard

Pobierz

Pobierz / Pobierz

Gmina Biesiekierz Pobierz Pobierz
Gmina Bobolice Pobierz
Pobierz
Gmina Karlino Pobierz Pobierz
Gmina Tychowo Pobierz Pobierz
Miasto i Gmina Połczyn Zdrój Pobierz

Pobierz Pobierz

Gmina Rąbino Pobierz Pobierz

 


Sprawozdanie z badań nr SB/406/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka 10/2

Sprawozdanie z badań nr SB/407/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka Kolonia nr 15

Sprawozdanie z badań nr SB/410/11/2023 - Woda uzdatniona - Dołganów 9

Sprawozdanie z badań nr SB/408/11/2023 - Woda uzdatniona - Kłodzino 3/2

Sprawozdanie z badań nr SB/412/11/2023 - Woda uzdatniona - Modrzewiec 6

Sprawozdanie z badań nr SB/411/11/2023 - Woda uzdatniona - Nielep szkoła

Sprawozdanie z badań nr SB/413/11/2023 - Woda uzdatniona - Role 5


Sprawozdanie z badań nr SB/395/11/2023 - Woda uzdatniona - Kłodzino 3/2


Sprawozdanie z badań nr SB/386/11/2023 - Woda uzdatniona - Nielep szkoła

Sprawozdanie z badań nr SB/393/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka Kolonia nr 15

Sprawozdanie z badań nr SB/392/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka 10/2


Informacja dotycząca przekroczeń stężenia parametrów azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sprawozdanie z badań nr SB/374/11/2023 - Woda uzdatniona - Nielep sieć

Sprawozdanie z badań nr SB/373/11/2023 - Woda uzdatniona - Modrzewiec sieć

Sprawozdanie z badań nr SB/369/11/2023 - Woda surowa - Dąbrowa Białogardzka SUW

Sprawozdanie z badań nr SB/371/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka

Sprawozdanie z badań nr SB/370/11/2023 - Woda uzdatniona - Dąbrowa Białogardzka


Komunikat nr 8/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie z dnia 3 listopada 2023r.


Sprawozdanie z badań nr SB/347/10/2023 - Woda uzdatniona - SUW Rąbino

Sprawozdanie z badań nr SB/338/10/2023 - Woda uzdatniona sieć


Sprawozdanie z badań nr SB/132790/10/2023 - Woda uzdatniona


2023-10-18 Informacja dotycząca przekroczeń stężenia parametrów azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sprawozdanie z badań nr SB/303/10/2023 - Woda surowa

Sprawozdanie z badań nr SB/305/10/2023 - Woda uzdatniona

Sprawozdanie z badań nr SB/317/10/2023 - Woda surowa SUW

Sprawozdanie z badań nr SB/319/10/2023 - Woda uzdatniona sieć

Sprawozdanie z badań nr SB/318/10/2023 - Woda uzdatniona SUW


Komunikat nr 5/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie z dnia 15 września 2023r.


Decyzja PPIS Świdwin – zgoda na odstępstwo dla jakości wody z SUW Dąbrowa Białogardzka. 

Jakość wody pod kątem zawartości azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia dla Dąbrowy Białogardziej

Sprawozdanie z badań nr SB/252/09/2023

Informacja RWiK

Ocena zagrożenia zdrowotnego mieszkanców Dąbrowa


 

Okresowa ocena jakości wody wystawionej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie/Koszalinie:

Gmina Białogard - II Półrocze 2019r

Miasto Białogard - II Półrocze 2019r

Gmina Tychowo - II Półrocze 2019r

Gmina Karlino - II Półrocze 2019r

 


 

Dane archiwalne...

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2021r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2021r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2021r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2020r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2020r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2019r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2019r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2018r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2018r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2017r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2017r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2016r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2016r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2015r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2015r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2014r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2014r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2013r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2013r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2012r.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za I półrocze 2012r.


 


Zgłoś awarię