Taryfy

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

dla Gminy Białogard

UCHWAŁA NR XXXII/199/2020 RADY GMINY BIAŁOGARD z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie określenia dopłat do cenza zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych w Gminie Białogard.

Stawki za 1m3 wody oraz 1m3 odprowadzonych ścieków nadal obowiązują te z zarządzenia nr 39/2017

 Zarządzenie 39/2017 w sprawie wprowadzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białogard na okres od dnia 01.01.2018r.Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

dla Gminy Tychowo

na okres 3 lat, tj. od 18.02.2020 do 17.02.2021, od 18.02.2021 do 17.02.2022, od 18.02.2022 do 17.02.2023

 

- Informacja

- Decyzja Nr SZ.RET.070.4.183.2018.RN z dnia 14.01.2020r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Szczecinie

- Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i terenów wiejskich Gminy Tychowo na okres 3 lat.

- UCHWAŁA NR XVIII/118/20 RADY MIESJKIEJ W TYCHOWIE z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Tychowo.

- Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie wprowadzenia taryf

- Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Tychowo na okres od dnia 18.02.2022 do 17.02.2023

 

 


 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

dla Gminy Biesiekierz

na okres 3 lat, tj. od 15.12.2018 do 14.12.2019; od 15.12.2019 do 14.12.2020; od 15.12.2020 do 14.12.2021.

 

Informacja

Decyzja Nr SZ.RET.070.4.178.2018.PU.BK z dnia 12.10.2018r. i 15.11.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Szczecinie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Biesiekierz na okres 3 lat

- UCHWAŁA NR III/26/18 RADY Gminy w Biesiekierzu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz.

- Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie wprowadzenia taryf

Zarządzenie nr 72/2019 w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Biesiekierz na okres od dnia 15.12.2019 do 14.12.2020

Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Biesiekierz na okres od dnia 15.12.2020 do 14.12.2021

- Uchwała Nr XI/79/19 z dnia 24 października 2019r. w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz na okres od dnia 15.12.2019 do 14.12.2020r.

Dodano: 2020-11-23

 

 


 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

dla miasta i terenów wiejskich Gminy Bobolice

na okres 3 lat, tj. od 15.12.2018 do 14.12.2019; od 15.12.2019 do 14.12.2020; od 15.12.2020 do 14.12.2021.

 

- Informacja

- Decyzja Nr SZ.RET.070.4.179.2018.PU.BK z dnia 12.10.2018r. i 16.11.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Szczecinie

- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i terenów wiejskich Gminy Bobolice na okres 3 lat

- UCHWAŁA NR XLIII/353/18 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 30 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Bobolice

- Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie wprowadzenia taryf

Zarządzenie nr 71/2019 w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i terenów wiejskich Gminy Bobolice na okres od dnia 15.12.2019 do 14.12.2020

Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i terenów wiejskich Gminy Bobolice na okres od dnia 15.12.2020 do 14.12.2021

Dodano: 2020-11-23

 

 


 

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

dla Miasta Białogard

na okres 3 lat, tj. od 14.12.2018 do 13.12.2019; od 14.12.2019 do 13.12.2020; od 14.12.2020 do 13.12.2021.

 

Informacja

Decyzja Nr SZ.RET.070.4.177.2018.NJ.BK z dnia 12.10.2018r. i 09.11.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Szczecinie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Białogard na okres 3 lat.

- UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu dostarcania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Białogard

- Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie wprowadzenia taryf

Zarządzenie nr 69/2019 w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Białogard na okres od dnia 14.12.2019 do 13.12.2020

Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Białogard na okres od dnia 14.12.2020 do 13.12.2021

Dodano: 2020-11-23

 


 

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

dla miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino

na okres 3 lat, tj. od 14.12.2018 do 13.12.2019; od 14.12.2019 do 13.12.2020; od 14.12.2020 do 13.12.2021.

 

Informacja

Decyzja Nr SZ.RET.070.4.180.2018.NJ.BK z dnia 12.10.2018r. i 09.11.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Szczecinie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino na okres 3 lat.

- Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karlino

Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie wprowadzenia taryf

Zarządzenie nr 70/2019 w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino na okres od dnia 14.12.2019 do 13.12.2020

Zarządzenie Nr 78/2020 w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino na okres od dnia 14.12.2020 do 13.12.2021

Uchwała Nr XVII/157/19 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karlino na okres od dnia 14.12.2019 do 13.12.2020r.

Dodano: 2020-11-23

 

 


 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

dla miasta i terenów wiejskich Gminy Połczyn Zdrój

na okres 3 lat, tj. od 05.12.2018 do 04.12.2019; od 05.12.2019 do 04.12.2020; od 05.12.2020 do 04.12.2021.

 

- Informacja

- Decyzja Nr SZ.RET.070.4.181.2018,NJ.BK z dnia 06.11.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Szczecinie

- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i terenów wiejskich Gminy Połczyn Zdrój na okres 3 lat.

- UCHWAŁA NR V/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Połczyn-Zdrój

- Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie wprowadzenia taryf

Zarządzenie nr 73/2019 w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i terenów wiejskich Gminy Połczyn-Zdrój na okres od dnia 05.12.2019 do 04.12.2020

Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i terenów wiejskich Gminy Połczyn Zdrój na okres od dnia 05.12.2020 do 04.12.2021Dodano: 2020-11-23

 

 


 

Ogłoszenia/Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na 2018 rok


Szanowni  Odbiorcy !

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Białogardzie informuje, że zgodnie z art.9 ust.3 ustawy z dnia 27.10.2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180) oraz stanowiskiem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zweryfikowane przez wójta (burmistrza) sporządzone na okres od 1 stycznia 2018r. wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2017r., tj. z dniem wejścia w życie w/w ustawy.

 

W związku z powyższym w najbliższym czasie u odbiorców  :

Gminy Białogard

Gminy Biesiekierz

Gminy Połczyn Zdrój

Gminy Rąbino

sporządzone zostaną korekty faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień 2017r. uwzgledniające zmianę terminu wprowadzenia taryf.

 


Aneks nr 1 z dnia 21.02.2018 do Zarządzenia nr 35/2017 w sprawie wprowadzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Połczyn Zdrój na okres od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Dodano: 2018-02-21

Aneks nr 1 z dnia 21.02.2018 do Zarządzenia nr 37/2017 w sprawie wprowadzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na teren Gminy Biesiekierz na okres od dnia 01.01.2018r.

Dodano: 2018-02-21

Aneks nr 1 z dnia 21.02.2018 do Zarządzenia nr 38/2017 w sprawie wprowadzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rąbino na okres od dnia 01.01.2018r.

Dodano: 2018-02-21

Aneks nr 1 z dnia 21.02.2018 do Zarządzenia nr 39/2017 w sprawie wprowadzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białogard na okres od dnia 01.01.2018r.

Dodano: 2018-02-21

 

Miasto Białogard - Taryfa od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dodano: 2017-12-05

Miasto Białogard - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2018

Dodano: 2017-12-05

Miasto i Gmina Karlino - Taryfa od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dodano: 2017-12-05

Miasto i Gmina Karlino - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2018

Dodano: 2017-12-05

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój - Zarządzenie 35/2017 w sprawie wprowadzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Połczyn Zdrój na okres od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Dodano: 2017-12-08

Gmina Biesiekierz - Zarządzenie 37/2017 w sprawie wprowadzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na teren Gminy Biesiekierz na okres od dnia 01.01.2018r.

Dodano: 2017-12-22

Uchwała Nr XL/322/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21.12.2017r w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz

 

Dodano: 2018-01-13

 

Gmina Rąbino

 - 

Dodano: 2017-12-22

Dodano: 2018-01-13

Dodano: 2017-12-22

Dodano: 2018-02-02
Dodano: 2018-02-01

 

 


 

Ogłoszenia/Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na 2017 rok

Gmina Tychowo - Taryfa od 01.02.2017 do 31.01.2018

Gmina TychowoTaryfa od 01.02.2017 do 31.01.2018 z dopłatami

Gmina Tychowo - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na okres od 01.02.2017 do 31.01.2018

Gmina Biesiekierz - Taryfa od 01.01.2017 do 31.12.2017

Gmina Biesiekierz - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2017

Gmina Rabino - Taryfa od 01.01.2017 do 31.12.2017

Gmina Rąbino - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2017

Gmina Białogard - Taryfa od 01.01.2017 do 31.12.2017

Gmina Białogard - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2017

Miasto i Gmina Bobolice - Taryfa od 01.01.2017 do 31.12.2017

Miasto i Gmina Bobolice -  Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2017

Miasto Białogard - Taryfa od 01.01.2017 do 31.12.2017

Miasto Białogard - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2017

Miasto i Gmina Karlino - Taryfa od 01.01.2017 do 31.12.2017

Miasto i Gmina Karlino - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2017

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój - Taryfa od 01.01.2017 do 31.12.2017

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2017

 

 

Ogłoszenia/Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na 2016 rok

Gmina Tychowo - Taryfa od 01.02.2016 do 31.01.2017 z dopłatami

Gmina Tychowo - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2016

Gmina Biesiekierz - Taryfa od 01.01.2016 do 31.12.2016

Gmina Biesiekierz - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2016

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój - Taryfa od 01.01.2016 do 31.12.2016

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2016

Miasto Białogard - Taryfa od 01.01.2016 do 31.12.2016

Miasto Białogard - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2016

Gmina Karlino - Taryfa od 01.01.2016 do 31.12.2016

Gmina KarlinoUzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2016

Gmina Rabino - Taryfa od 01.01.2016 do 31.12.2016

Gmina Rąbino - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2016

Miasto i Gmina Bobolice - Taryfa od 01.01.2016 do 31.12.2016

Miasto i Gmina Bobolice -  Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2016

Miasto i Gmina Bobolice - Taryfa od 01.01.2016 do 31.12.2016 z dopłatami 

 

Gmina Białogard - Taryfa od 01.01.2016 do 31.12.2016

Gmina Białogard - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2016

Gmina Białogard - Taryfa od 01.01.2016 do 31.12.2016 z dopłatami


 


 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenia/Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na 2015 rok

Miasto i Gmina Tychowo - Taryfa od 01.02.2015 do 31.01.2016 z dopłatami

Uchwała Nr V/18/15 w sprawie dopłat do cen

Miasto i Gmina Tychowo - Taryfa od 01.02.2015 do 31.01.2016

Miasto i Gmina Tychowo - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2015

Gmina Karlino - Taryfa na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015

Gmina Karlino - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2015

Gmina Rąbino -Taryfa na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015

Gmina Rąbino - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2015

Gmina Białogard - Taryfa od 01.01.2015 do 31.12.2015

Gmina Białogard - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2015

Gmina Biesiekierz - Taryfa od 01.01.2015 do 31.12.2015

Gmina Biesiekierz -  Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2015

Miasto i Gmina Bobolice - Taryfa od 01.01.2015 do 31.12.2015

Miasto i Gmina Bobolice -  Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2015

Miasto Białogard - Taryfa od 01.01.2015 do 31.12.2015

Miasto Białogard - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2015

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój - Taryfa od 01.01.2015 do 31.12.2015

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2015


-------------------------------------------------------------------------------

Archiwalne

Ogłoszenia/Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków dla miast i gmin na 2014 rok

Gmina Karlino - Taryfa od 01.01.2014 do 31.12.2014

Gmina Karlino - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2014

Gmina Biesiekierz - Taryfa od 01.01.2014 do 31.12.2014

Gmina Biesiekierz -  Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2014

Gmina Białogard - Taryfa od 01.01.2014 do 31.12.2014

Gmina BiałogardUzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2014

Miasto i Gmina Bobolice - Taryfa od 01.01.2014 do 31.12.2014

Miasto i Gmina Bobolice -  Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2014

Gmina Rąbino - Taryfa od 01.01.2014 do 31.12.2014

Gmina Rąbino - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2014

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój - Taryfa od 01.01.2014 do 31.12.2014

 Taryfa od 01.01.2014 do 31.12.2014 – po uwzględnieniu dopłat do cen

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój - Uchwała Nr XLIV/413/2013 w sprawie dopłat do cen

Miasto i Gmina Połczyn Zdrój - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2014

Miasto i Gmina Tychowo - Taryfa od 01.02.2014 do 31.01.2015

Miasto i Gmina Tychowo - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2014

Taryfa od 01.02.2014 do 31.01.2015 – po uwzględnieniu dopłat do cen

Gmina Tychowo - Uchwała Nr Nr XXXII/265/14 w sprawie dopłat do cen

Miasto Białogard - Taryfa od 01.04.2014 do 31.12.2014

Miasto Białogard - Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na rok 2014

Zgłoś awarię