Regulacje prawne

Ustawa z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - POBIERZ


Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - POBIERZ


Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu  realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych  oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - POBIERZ


 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  14 stycznia  2002 r. w sprawie  określenia przeciętnych norm zużycia wody - POBIERZ


 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - POBIERZ

Akty normatywne

Spółka działa na terenie poniżej wymienionych miast i gmin w oparciu o następujące zezwolenia na działalność gospodarczą:

  • Zarząd Miasta i Gminy Karlino - Decyzja 1/02 - Karlino, dnia 21.10.2002
  • Zarząd Gminy Połczyn Zdrój - Decyzja GK-703/1/2002 - Połczyn Zdrój, dnia 16.04.2002
  • Wójt Gminy Tychowo - Decyzja IPZ.705-6/05 - Tychowo, dnia 14.07.2005
  • Wójt Gminy Biesiekierz - Decyzja z dnia 14.07.2005
  • Wójt Gminy Rąbino - Decyzja GKR 7033-2/2005 - Rąbino, dnia 12.07.2005
  • Wójt Gminy Białogard - Decyzja PR-221/27/05 - Białogard, dnia 12.07.2005
  • Zarząd Miasta Białogard - Decyzja OŚ 6227/1/02 - Białogard, dnia 22.10.2002
  • Burmistrz Miasta Bobolice - Decyzja Oś. 762/24/05 - Bobolice, dnia 13.07.2005

 

Spółka RWiK uprzejmie informuje odbiorców swoich usług, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu scieków opracowała projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków a rady gmin – z obszaru naszego działania – podjęły uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które zostały opublikowane w Dziennikach Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Decyzja z dnia 4 stycznia 2016 roku Burmistrza Miasta I Gminy Połczyn-Zdrój na zezwolenie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpłwowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Połczyn Zdrój. Zezwolenie na okres 10 lat od 01.01.2016r. do 30.12.2026r.

 

Decyzja z dnia 30 grudnia 2015 roku Wójta Gminy Rąbino na zezwolenie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpłwowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rąbino. Zezwolenie na okres 10 lat od 01.01.2016r. do 30.12.2026r.

 

Decyzja nr 1/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku Burmistrza Miasta i Gminy Karlino na zezwolenie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpłwowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Karlino. Zezwolenie na okres 10 lat od 01.01.2016r. do 30.12.2026r.

 

Decyzja nr 1/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku Wójta Gminy Biesiekierz na zezwolenie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpłwowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biesiekierz. Zezwolenie na okres 10 lat od 02.02.2016r. do 01.02.2026r.

Zgłoś awarię