RPWOZ 2014-2020 Wsparcie Rozwoju sieci wodociągowych

Zgłaszanie nieprawidłowości 


Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, poprzez zastosowanie narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:


specjalny adres e-mail (naduzyciarpo@wzp.pl)

Zgłoś awarię