Dodatkowa informacja dotycząca zasad korzystania z iBOK

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie w związku z pojawiającymi się niejasnościami dotyczącymi rejestracji w systemie IBOK poniżej przedstawia dodatkowe informacje dotyczące zasad uruchamiania konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta, tzw. iBOK.


System iBOK skierowany jest do :

a) wszystkich odbiorców rozliczanych przez Spółkę według wskazań wodomierzy głównych.


Do grupy tych odbiorców zalicza się: odbiorców indywidualnych, zarządców, TBS-y, spółdzielnie mieszkaniowe, urzędy, szkoły, przedszkola, firmy usługowe, firmy produkcyjne,

 

b) odbiorców budynków wielolokalowych, których rozliczanie odbywa się według wskazań wodomierza głównego i wodomierzy lokalowych, jeżeli instalacja wodociągowa w budynku jest przystosowana do jednoczesnego odczytu wszystkich wodomierzy (głównego i lokalowych), tj. jeżeli wszystkie wodomierze są zamontowane na klatce schodowej lub w piwnicy (w jednym miejscu) oraz zamontowano moduły do radiowego odczytu wodomierzy.

 Do grupy tej zalicza się odbiorców, którzy rozliczani są z wodomierza głównego i wodomierzy lokalowych oraz ewentualnie z różnic wynikających ze zużycia wodomierza głównego, a sumą zużyć wodomierzy dodatkowych.

 

Nie ma możliwości założenia konta dla odbiorców budynków wielolokalowych, jeżeli nie są spełnione warunki określone w pkt.1 b.

Z uwagi na rozliczanie odbiorców z różnic wynikających ze zużycia wodomierza głównego, a sumą zużyć wodomierzy lokalowych system rozliczania w budynku wielolokalowym musi być jednorodny.

 

Jeżeli zdecydowali się Państwo na założenie konta i spełniacie warunki określone powyżej, wówczas niezbędne jest złożenie stosownego wniosku.

 

Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.rwik.pl pod zakładką IBOK/REJESTRACJA

  2. Pobranie wniosku z w/w strony pod zakładką IBOK/REGULAMINY I WNIOSKI, wypełnienie go a następnie dostarczenie do siedziby Spółki osobiście, pocztą lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego wniosku na e-mail: rejestracja@rwik.pl 

       

Po złożeniu wniosku w ciągu 14 dni od daty jego złożenia odbiorca otrzymujew formie wiadomości na adres e-mail indywidualny login oraz hasło, którym posługuje się przy logowaniu do systemu.

 

Wszystkie istotne informacje dot. użytkowania konta iBOK znajdują się w regulaminie na stronie www.rwik.pl pod zakładką IBOK/REGULAMINY I WNIOSKI, który należy dokładnie przeczytać przed przystąpieniem do składania wniosku.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Obsługi Klienta obsługującym dany rejon.


Zgłoś awarię