RPWOZ 2014-2020 Wsparcie Rozwoju sieci wodociągowych

Gmina Biesiekierz

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020


Oś. Priorytetowa 03.00.00.Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Działanie 03.05.00. Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych


Umowa o dofinansowanie Projektu
„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Biesiekierz” NR RPZP.03.05.00-32-C011/18-00


W dniu 10 grudnia 2018 roku Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie podpisała umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie inwestycji pn. ”Budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Biesiekierz” .
• Całkowita wartość Projektu - 1. 502.803,57
• Dofinansowanie Projektu w ramach RPOWZ 2014-2020 - 359. 001,18 zł

  

Data rozpoczęcia realizacji  projektu to 22 listopada 2017r. 

Data zakończenia realizacji projektu to 31 grudzień 2020r. 

 

Zakres inwestycji obejmuję  budowę i modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Biesiekierz, Laski Koszalińskie, Świemino gm. Biesiekierz. W ramach realizacji zostanie zmodernizowana infrastruktura wodociągowa o długości 3,02 km, wybudowana infrastruktura wodociągowa o długości 2,20 km oraz nastąpi poprawa jakości dostawy wody dla ok 555 osób.

 

 

Dodano: 2019-07-01

 

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych : 

W dniu 22.11.2017r w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia p.n.:
„Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantami w Biesiekierzu”.
W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 

TECH-KAN S.C. Bartłomiej Jabłoński, Paweł Jajeczko

ul. Ogrodowa 3c,

78-200 Białogard 

 

Zdjęcia z prowadzonych robót:


 

 

 

 

 

 


 

 

Umowa o dofinansowanie Projektu
„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Biesiekierz”
Nr RPZP.03.05.00-32-C011/18-00
 

Zakres inwestycji obejmuję :

Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Laski Koszalińskie, gm. Biesiekierz

Podpisanie umowy  z wykonawcą robót budowlanych:

W dniu 18 listopada 2019 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia p.n.:
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Laski Koszalińskie, gm. Biesiekierz.
W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 

DOMAR Kazimierz Domaracki

Tatów 3

76-039 Biesikeirz

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Laski Koszalińskie, gm. Biesiekierz sprawować będzie:

EKO-INŻYNIERIA

Henryk Telej

Dyminek 21

78-421 Drzonowo

Fotorelacja z podpisania umowy w zakresie realizacji inwestycji p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Laski Koszalińskie, gm. Biesiekierz.

 

 

 

 


 

Fotorelacja  z placu budowy  w zakresie  realizacji inwestycji

p.n. ,, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Laski Koszalińskie, gm. Biesiekierz.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Umowa o dofinansowanie Projektu
„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Biesiekierz”
Nr RPZP.03.05.00-32-C011/18-00
 

Zakres inwestycji obejmuję :

Przebudowę sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w m. Świemino, gm. Biesiekierz

Podpisanie umowy  z wykonawcą robót budowlanych:

W dniu 17 lutego 2020 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia p.n.:
„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w m. Świemino, gm. Biesiekierz”.
W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 

Sławomir Linkiewicz EKO –ARMATURA KOMPLEX

ul. Kisielice Duże 7

78-200 Białogard

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w m. Świemino, gm. Biesiekierz” sprawować będzie:

EKO-INŻYNIERIA

Henryk Telej

Dyminek 21

78-421 Drzonowo

Fotorelacja z podpisania umowy w zakresie realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w m. Świemino, gm. Biesiekierz”

 

 

 

2020-10-30

Fotorelacja z robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w m. Świemino, gm. Biesiekierz” na osi czasu – od lutego 2020 r. - do sierpnia 2020r.

 


Zgłoś awarię