RPWOZ 2014-2020 Wsparcie Rozwoju systemów oczyszczania ścieków

RPOWZ 2014-2020 wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków - Gmina BoboliceDodano: 2021-06-28

Informujemy, że zakończyły się roboty budowlane zadania

„Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w m. Radwanki, gm. Bobolice”


Dodano: 2021-06-28

Informujemy, że zakończyły się roboty budowlane zadania

„Przebudowa przepompowni ścieków P398 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej”


Dodano: 2020-09-04

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa przepompowni ścieków P398 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej”


Realizowanego w zakresie Umowa nr RPZP.03.06.00-32-E001/19
o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
III Oś Priorytetowa Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie: 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

W dniu 26 sierpnia 2020 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa przepompowni ścieków P398 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej”.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

TECHNIKA KANALIZACYJNA
„TECH-KAN”
Andrzej Sowa
ul. Ogrodowa 3b
78-200 BiałogardProjekt p.n. „Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków – nabór 2019.Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: „Przebudowa przepompowni ścieków P398 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej” sprawuje, wyłoniona do pełnienia przedmiotowej funkcji w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowegoFirma M.Z.-BUD
Grzegorz Spychalski
ul. Brzozowa 11
78-300 ŚwidwinFotorelacja z podpisania umowy z wykonawcą robót budowalnych w zakresie realizacji inwestycji p.n.
„Przebudowa przepompowni ścieków P398 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej”

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w m. Radwanki, gm. Bobolice”

Realizowanego w zakresie Umowa nr RPZP.03.06.00-32-E001/19
o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 III Oś Priorytetowa Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie: 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ściekówW dniu 29 lipca 2020 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych  w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w m. Radwanki, gm. Bobolice”.

 

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” Sp. z o.o.

ul. Koszalińska 60

76-100 Sławno


Projekt p.n. „Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków – nabór 2019.

 

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: „Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w m. Radwanki, gm. Bobolice” sprawuje, wyłoniona do pełnienia przedmiotowej funkcji w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Firma M.Z.-BUD
Grzegorz Spychalski
ul. Brzozowa 11
78-300 Świdwin

 

>Fotorelacja z podpisania umowy z wykonawcą robót budowalnych w zakresie realizacji inwestycji p.n.
„Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w m. Radwanki, gm. Bobolice”

 
Fotorelacja z placu budowy w zakresie realizacji inwestycji p.n.
„Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w m. Radwanki, gm. Bobolice”


 


Dodano: 2021-02-25

Fotorelacja z placu budowy w zakresie realizacji inwestycji

p.n. „Przebudowa przepompowni ścieków P398 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej”


 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast