RPWOZ 2014-2020 Wsparcie Rozwoju systemów oczyszczania ścieków

RPOWZ 2014-2020 wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków - Gmina Bobolice


Dodano: 2020-09-04

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania

„Przebudowa przepompowni ścieków P398 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej”

w ramach projektu p.n.: „Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice”

W dniu 26 sierpnia 2020 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa przepompowni ścieków P398 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej”.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

TECHNIKA KANALIZACYJNA
„TECH-KAN”
Andrzej Sowa
ul. Ogrodowa 3b
78-200 BiałogardProjekt p.n. „Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków – nabór 2019.Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: „Przebudowa przepompowni ścieków P398 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej” sprawuje, wyłoniona do pełnienia przedmiotowej funkcji w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowegoFirma M.Z.-BUD
Grzegorz Spychalski
ul. Brzozowa 11
78-300 Świdwin

 

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania


„Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w m. Radwanki, gm. Bobolice” 


w ramach projektu p.n.: „Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice”


W dniu 29 lipca 2020 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych  w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w m. Radwanki, gm. Bobolice”.

 

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” Sp. z o.o.

ul. Koszalińska 60

76-100 Sławno


Projekt p.n. „Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków – nabór 2019.

 

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: „Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w m. Radwanki, gm. Bobolice” sprawuje, wyłoniona do pełnienia przedmiotowej funkcji w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Firma M.Z.-BUD
Grzegorz Spychalski
ul. Brzozowa 11
78-300 Świdwin