Urządzenia zabezpieczające

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie informuje Państwa, jako Odbiorców o obowiązku korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r. z póź. zm., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. Nr 75 poz. 690 z późn. zm., zawartą umową oraz regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków), w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez spółkę RWiK oraz nie utrudniający działalność przedsiębiorstwa.


Pełna treść informacji do pobrania: POBIERZ.

Zgłoś awarię