RPWOZ 2014-2020 Wsparcie Rozwoju systemów oczyszczania ścieków

RPOWZ 2014-2020 wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków - Gmina Karlino


Dodano: 2020-12-04

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania
„Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury””


w ramach projektu p.n.: „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino”.

W dniu 20 listopada 2020 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury”.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

TECHNIKA KANALIZACYJNA
„TECH-KAN”
Andrzej Sowa
ul. Ogrodowa 3b
78-200 BiałogardProjekt p.n. „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków – nabór 2019.