RPWOZ 2014-2020 Wsparcie Rozwoju systemów oczyszczania ścieków

RPOWZ 2014-2020 wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków - Gmina KarlinoDodano: 2021-11-24

PUBLIKACJA ARTYKUŁU W GAZECIE „Wieści z Karlina”


Poniżej artykuł zamieszczony w Gazecie Wieści z Karlina na temat realizacji projektu :


Dodano: 2021-11-10

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja projektu p.n. „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino” dzięki której , uporządkowano system ściekowy w aglomeracji Karlino w zakresie :


-Modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie Wielkie, gmina Karlino o długości 860 m , co pozwoliło na uzyskanie niezawodnego i ciągłego odprowadzania ścieków bytowych z miejscowości oraz stworzono jednocześnie możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej nowych gospodarstw domowych.

-Przebudowy przepompowni ścieków w ul. Wigury w m. Karlino, dzięki czemu przepompownia posiada odpowiedni układ technologiczny z dopływem dwustronnym (awaryjnym) co pozwala na zapewnienie ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych.


Dnia 13.08.2021 odebrano roboty budowlane polegające na „Modernizacji kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie Wielkie”.Dodano: 2021-06-10

Informujemy, że zakończyły się roboty budowlane na zadaniu „Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury”.Dodano: 2021-03-26

Trwają roboty budowlane przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Wigury oraz modernizacji kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie Wielkie


Fot. 1 Montaż studni betonowej awaryjnej na głębokości 6 m przy Wigury

Fot. 2 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie Wielkie

Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino” w kwocie 830 181,40 złotych.
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 188 606,00 złotych.


Dodano: 2020-12-04

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania
„Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury””


w ramach projektu p.n.: „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino”.

W dniu 20 listopada 2020 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury”.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

TECHNIKA KANALIZACYJNA
„TECH-KAN”
Andrzej Sowa
ul. Ogrodowa 3b
78-200 BiałogardProjekt p.n. „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków – nabór 2019.


Dodano: 2021-02-23

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania „Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami w m. Pobłocie Wielkie, gm. Karlino”


w ramach projektu p.n.: „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino”.

W dniu 11 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami w m. Pobłocie Wielkie, gm. Karlino”.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
„TEBRA” G. Kowalczyk Spółka jawna
ul. Lechicka 56c
75-845 KoszalinProjekt p.n. „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków – nabór 2019.Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: „Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami w m. Pobłocie Wielkie, gm. Karlino” sprawuje, wyłoniona do pełnienia przedmiotowej funkcji w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego firma:Grzegorz Spychalski
M.Z.-BUD
ul. Brzozowa 11
78-300 Świdwin