5 października, 2022

Wyniki – badanie sprawozdania finansowego RWiK Sp z o.o.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja” w Białogardzie w dniu 03.10.2022r. została wybrana oferta firmy Biuro Rachunkowo-Podatkowe „dr hab. K. Schneider” z siedzibą w Szczecinie , al. Bohaterów Warszawy 2  na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2022 i 2023.
6 września, 2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Smęcino w aglomeracji Tychowo” Nr postępowania - 10/U/RPO/2020/RWiK
15 sierpnia, 2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Smęcino w aglomeracji Tychowo” Nr postępowania - 10/U/RPO/2020/RWiK
Data zamieszczenia: 2020-08-11
Data przetargu: 2020-08-24

15 sierpnia, 2020

Przetarg sektorowy

Przetarg sektorowy
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w m. Smęcino oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do miejscowości Warnino, gm. Tychowo” Nr postępowania - 20/R/RPO/2020/RWiK
Data zamieszczenia: 2020-07-23
Data przetargu: 2020-08-25

11 sierpnia, 2020

Dzień wolny

11 sierpnia, 2020

Ogłoszenie

11 sierpnia, 2020

Ogłoszenie wyników przetargu

11 sierpnia, 2020

Dodanie zapytania ofertowego

4 sierpnia, 2020

Ogłoszenie

Zgłoś awarię