31 grudnia, 2020

„Wykonanie projektu wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie gospodarki ściekowej dla obszaru Łozice Cegielnia, gm. Bobolice” Nr postępowania – 50/U/ZS/2020/RWiK

Przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia: 2020-12-30
Termin składania ofert: 2021-01-18, godz: 12:00

17 listopada, 2020

„Dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości” Nr postępowania – 47/D/RPO/2020/RWiK

Przetarg sektorowy
Data zamieszczenia:2020-11-17
Termin składania ofert: 2020-12-04, godz: 12:00

30 października, 2020

„Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie gospodarki ściekowej dla obszaru Łozice Cegielnia, gm. Bobolice” Nr postępowania – 43/U/ZS/2020/RWiK

Przetarg sektorowy nieograniczony
Data zamieszczenia: 2020-10-30
Termin składania ofert: 2020-11-20 godz: 11:00

21 października, 2020

Promocja projektu pn.:„Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino” Nr postępowania: 24/D/RPO/2020/RWiK

Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia: 2020-10-21
Termin składania ofert: 2020-10-30 godz: 24:00

15 października, 2020

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 4 zadań inwestycyjnych w Rejonie Eksploatacyjnym Biesiekierz” – Nr postępowania – 42/U/ZS/2020/RWiK

Przetarg sektorowy
Data zamieszczenia: 2020-10-15
Termin składania ofert: 2020-10-27 godz:12:00

14 października, 2020

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłanino, gm. Bobolice” – Nr postępowania – 36/R/ZS/2020/RWiK

Przetarg sektorowy

Data zamieszczenia: 2020-10-14
Termin składania ofert: 2020-10-27 godz: 12:00

12 października, 2020

„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Pobłocie Wielkie, gm. Karlino” Numer postępowania – 38/R/ZS/2020/RWiK

Ogłoszenie o zamówieniu

Data zamieszczenia: 2020-10-12
Termin składania ofert: 2020-11-04 godz: 12:00
12 października, 2020

Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami w m. Pobłocie Wielkie, gm. Karlino” Nr postępowania – 12/R/RPO/2020/RWiK

Ogłoszenie o zamówieniu

Data zamieszczenia: 2020-10-12
Termin składania ofert: 2020-11-02 godz: 12:00
6 października, 2020

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chopina w Połczynie -Zdroju” Nr postępowania – 41/R/ZS/2020/RWiK

Przetarg – sektorowy

Data zamieszczenia: 2020-10-06
Termin składania ofert: 2020-10-26 godz: 12:00