17 sierpnia, 2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Smęcino w aglomeracji Tychowo” Nr postępowania - 10/U/RPO/2020/RWiK
17 sierpnia, 2020

Przetarg sektorowy

Zapytanie ofertowe
“Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury” Nr postępowania - 24/R/RPO/2020/RWiK
17 sierpnia, 2020

Przetarg sektorowy

Zapytanie ofertowe
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w celu zasilenia nieruchomości w m. Drzonowo Białogardzkie nr 7, gm. Tychowo
23 lipca, 2020

Przetarg sektorowy
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w m. Smęcino oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do miejscowości Warnino, gm. Tychowo” Nr postępowania – 20/R/RPO/2020/RWiK

Przetarg sektorowy
Data zamieszczenia: 2020-07-23
Data przetargu: 2020-09-23

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Tom I – Instrukcja dla Wykonawców SIWZ
Tom II – wzór umowy
Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 6
Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 6 – wersja edytowalna
Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 – Przedmiar robót
Załącznik nr 9 – Decyzja BOŚ oraz K-AP-1
Załącznik nr 10 – STWiORB
Załącznik nr 11 – Standardy RWiK Białogard

Zarządzenie 21/2020 - Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach RPO WZ

UWAGA! Z powodu wprowadzonego stanu epidemii, do dnia 2 sierpnia 2020 r. nie ma możliwości osobistego złożenia oferty ani nie ma możliwości osobistego kontaktu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego. Wszelka korespondencja i porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub w drodze komunikacji elektronicznej lub fax z zachowaniem odpowiednich form dokumentów wymaganych od Wykonawców przewidzianych w Zapytaniu ofertowym. Od dnia 3 sierpnia 2020 r. oferty oraz wszelka korespondencja od Wykonawców mogą być doręczane również osobiście do siedziby Zamawiającego do pokoju nr 2 Biuro Obsługi Klienta/Biuro Podawcze.

Komunikaty:
2020-07-31 Informacja zamawiającego nr 1
Informacja zamawiającego nr 1
Zapytania i odpowiedzi nr 1
2020-08-11 Informacja zamawiającego nr 2
Informacja zamawiającego nr 2
2020-08-21 Informacja zamawiającego nr 3
Informacja zamawiającego nr 3
2020-08-31 Informacja zamawiającego nr 4
Informacja zamawiającego nr 4
2020-09-08 Informacja zamawiającego nr 5
Informacja zamawiającego nr 5
2020-09-14 Informacja zamawiającego nr 6
Informacja zamawiającego nr 6
Załącznik nr 12 – Umowa dzierżawy nr 102020 z PGLLP Nadleśnictwo Tychowo z dn 25.08.2020
Załącznik nr 13 – Uzgodnienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oddz. w Koszalinie
Załącznik nr 14 - Uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Drog w Białogardzie
Załącznik nr 15 - Pismo Gminy Tychowo nr NBŚ.680.19.2020.JK z dn 27.08.2020
Odpowiedzi na pytania nr 2
Załacznik nr 1 do SiWZ - zmiana.

(UWAGA! Zmiana terminu składania ofert)

2020-09-23 Transmisja z otwarcia ofert
Transmisja

2020-09-24 Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert.
2020-10-05 Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Zgłoś awarię
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast