2 października, 2020

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 2 zadań inwestycyjnych na terenie działalności Spółki RWiK w Białogardzie” – Nr postępowania – 40/U/ZS/2020/RWiK

Przetarg – sektorowy

Data zamieszczenia: 2020-10-02
Data przetargu: 2020-10-15 godz: 12:00

30 września, 2020

Budowa studni głębinowej wraz z przyłączeniem do stacji uzdatniania wody w m. Dobino, gm. Połczyn-Zdrój – Nr postępowania – 39/R/ZS/2020/RWiK

Przetarg nieograniczony – sektorowy
Data zamieszczenia: 2020-09-30
Data przetargu: 2020-10-15, godz: 12:00
29 września, 2020

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 4 zadań inwestycyjnych w Rejonie Eksploatacyjnym Biesiekierz” Nr postępowania – 35/U/ZS/2020/RWiK

Przetarg sektorowy
Data zamieszczenia: 2020-09-29
Data przetargu: 2020-10-08, godz: 12:00
27 września, 2020

„Dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości” Nr postępowania – 15/D/RPO/2020/RWiK

Przetarg sektorowy
Data zamieszczenia: 2020-09-25
Termin składania ofert: 2020-10-16, godz: 12:00
23 września, 2020

„Budowa studni głębinowej wraz z przyłączeniem do stacji uzdatniania wody w m. Dobino, gm. Połczyn-Zdrój”- Nr postępowania – 37/R/ZS/2020/RWiK

Przetarg nieograniczony – sektorowy

Data zamieszczenia: 2020-09-16 Data przetargu: 2020-09-29
15 września, 2020

“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Smęcino w aglomeracji Tychowo” Nr postępowania – 22/U/RPO/2020/RWiK

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia: 2020-09-15
Data przetargu: 2020-09-23

Załączniki
Zapytanie ofertowe.
Załączniki nr 1, 1a, 3 i 4
Załącznik nr 2 - wzór umowy

Komunikaty:
2020-09-29 Informacja z otwarcia ofert.
Informacja z otwarcia ofert.
2020-10-05 Unieważnienie postępowania.
Informacja o unieważnieniu postępowania.

8 września, 2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 2 zadań inwestycyjnych na terenie działalności Spółki RWiK w Białogardzie

Przetarg sektorowy
Data zamieszczenia: 2020-09-08
Data przetargu: 2020-09-17

Załączniki:
Ogłoszenie
SiWZ
Załączniki od nr 1 do nr 5
Załączniki od nr 1 do nr 5 (wersja edytowalna)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik (graficzny) nr 7
Załącznik (graficzny) nr 8
Ogłoszenia:
2020-09-17 Otwarcie postępowania
Transmisja z otwarcia ofert.
2020-09-21 Unieważnienie
Unieważnienie postępowania.
8 września, 2020

Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury” Nr postępowania – 29/R/RPO/2020/RWiK

Przetarg sektorowy
Data zamieszczenia: 2020-09-08
Data przetargu: 2020-09-23
30 sierpnia, 2020

Przetarg nieograniczony-sektorowy

Przetarg nieograniczony-sektorowy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Odwiert studni głębinowej w m. Biesiekierz SUW II Biesiekierz” - Nr postępowania – 32/U/ZS/2020/RWiK
Data zamieszczenia: 2020-08-25 Data przetargu: 2020-09-04

Zgłoś awarię
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast